Hand in hand: duurzaamheid en kostenbesparing

Duurzaamheid, recycling en milieuvriendelijk werken. Het valt nauwelijks te ontkennen dat de maatschappij zuiniger met grondstoffen om kan gaan. Echter, goede bedoelingen ten spijt, stranden initiatieven om duurzamer te werk te gaan vaak op het kostenaspect of de bureaucratie die aan duurzaamheid vastkleeft.

BenDuurzaam is een duurzaamheidsmerk dat zich richt op logische en marktvriendelijke manieren van duurzaam zijn. Een paar van onze speerpunten zijn: Dit zijn marktvriendelijke speerpunten. Dat wil zeggen dat deze instelling niet alleen het milieu, maar ook kosten spaart. Pas als iets echt geen bruikbare commerciele waarde meer heeft recyclen. Zo krijgen producten de maximaal haalbare levensduur.